คำสั่งและเอกสารต่างๆ
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 265) 13 ก.ย. 63
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 299) 13 ก.ย. 63
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียนหนองตาคง ประจำปี 2562 (อ่าน 267) 11 ก.ย. 63
จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ยอดวันที่ 18 ก.ค. 2563 (อ่าน 365) 18 ก.ค. 63
SAR ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร (อ่าน 389) 18 ก.ค. 63
ตารางสอนครู 1/2563 (อ่าน 347) 18 ก.ค. 63
คำสั่งการแต่งกาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 388) 17 ก.ค. 63
ค่าเป้าหมายของโรงเรียนปีการศึก 2562 และ 2563 (อ่าน 355) 14 ก.ค. 63
แบบรายงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 241) 14 ก.ค. 63
คำสั่งออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 251) 12 ก.ค. 63
โครงสร้างหลักสูตร 1/2563 (อ่าน 287) 12 ก.ค. 63
ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 180) 12 ก.ค. 63