คำสั่งและเอกสารต่างๆ
รายชื่อวิชาเลือกเสรี 2/2565 (อ่าน 181) 05 ก.พ. 66
รายชื่อชุมนุม 2/2565 (อ่าน 183) 05 ก.พ. 66
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2565 (อ่าน 484) 16 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (อ่าน 874) 02 ต.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานงบประมาณ (อ่าน 957) 02 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร (อ่าน 950) 25 ส.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียนหนองตาคง ประจำปี 2563 (อ่าน 892) 25 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 906) 22 ส.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 863) 22 ส.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติม2 (อ่าน 836) 21 ส.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานงบประมาณ (อ่าน 745) 21 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งการพิจารณาเงินเดือน (อ่าน 543) 21 ส.ค. 64
คำสั่งเวรปิดภาคเรียน (อ่าน 554) 21 ส.ค. 64
คำสั่งควบคุมภายใน (อ่าน 469) 21 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 460) 21 ส.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 456) 21 ส.ค. 64
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 957) 13 ก.ย. 63
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1008) 13 ก.ย. 63
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียนหนองตาคง ประจำปี 2562 (อ่าน 971) 11 ก.ย. 63
จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ยอดวันที่ 18 ก.ค. 2563 (อ่าน 1056) 18 ก.ค. 63
SAR ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร (อ่าน 1122) 18 ก.ค. 63
ตารางสอนครู 1/2563 (อ่าน 1072) 18 ก.ค. 63
คำสั่งการแต่งกาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 1130) 17 ก.ค. 63
ค่าเป้าหมายของโรงเรียนปีการศึก 2562 และ 2563 (อ่าน 1030) 14 ก.ค. 63
แบบรายงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 813) 14 ก.ค. 63
คำสั่งออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 800) 12 ก.ค. 63
โครงสร้างหลักสูตร 1/2563 (อ่าน 856) 12 ก.ค. 63
ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 644) 12 ก.ค. 63