ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 หนองตาคงพิทยคาร
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
รายงานการประชุมโรงเรียน ครั้งที่ 3 -64
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
รายงานการประชุมโรงเรียน ครั้งที่ 1 - 63
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
รายงานการประชุมโรงเรียน ครั้งที่ 2 - 63
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
รายงานการประชุมโรงเรียน ครั้งที่ 3 - 63
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
รายงานการประชุมโรงเรียน ครั้งที่ 4 - 63
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
รายงานการประชุมโรงเรียน ครั้งที่ 5 - 63
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
Link Google Meet สำหรับการนิเทศ อตกปน รวมและแยกฝ่าย
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์ รั้้วไผ่ทอง
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
รายงานการประชุมโรงเรียน ครั้งที่ 1 - 64
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 64
คู่มือการใช้งานงานสารบรรณบนระบบAMSS++
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจงานธุรการ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 64
รูปแบบการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครออนไลน์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจในการสอนออนไลน์ สัปดาหืที่ 1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนวันที่ 29 ธ.ค.63-3 ม.ค.64
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63