ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครออนไลน์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจในการสอนออนไลน์ สัปดาหืที่ 1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนวันที่ 29 ธ.ค.63-3 ม.ค.64
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
ผลการอนุมัติเงินอุดหนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)(กลุ่มเก่า)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ผลการอนุมัติเงินอุดหนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (กลุ่มใหม่)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ทุนเสมอภาค ดำเนินการโอนเข้าบัญชีแล้ว
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
สารประชาสัมพันธ์ 15/7/2563
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 63
สารประชาสัมพันธ์ 10-7-2563
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อเงินอุดหนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดห้อง
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
สารประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 63
การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19”
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน Online
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 63