ข่าวประชาสัมพันธ์
Link Google Meet สำหรับการนิเทศ อตกปน รวมและแยกฝ่าย
Google Meet สำหรับเข้านิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา

1. ประชุมรวม และ ด้านวิชาการ : https://meet.google.com/yaj-umkx-btp      รหัส yaj-umkx-btp

2. ด้านงบประมาณ  https://meet.google.com/vuf-gzjx-jxc    รหัส vuf-gzjx-jxc

3. ด้านบริหารงานทั่วไป / นโยบายและแผน / กิจการนักเรียน  https://meet.google.com/yqt-pxrs-pdm    รหัส yqt-pxrs-pdm   

4. ด้านบุคคล   https://meet.google.com/zoa-ckmg-yvb  รหัส zoa-ckmg-yvb


 


 
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 283 ครั้ง