ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อเงินอุดหนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ประกาศรายชื่อเงินอุดหนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภท เงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับ การดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 600 ครั้ง