วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี 2565 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานสากล