รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
116 หมู่ 1   ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
เบอร์โทรศัพท์ 039496030 เบอร์แฟกส์ 039496030


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :